Michael
Michael zegt dat hij bij onderhandelingen meestal aan het kortste eind trekt en aquisitie is niet zijn sterkste punt. In het Journey proces komt Michael er achter dat hij als kind veel heeft bemiddeld tussen zijn ouders om de lieve vrede te bewaren en uitbarstingen te voorkomen. Hij heeft geleerd dat het veiliger is om je te richten naar wat de ander wenst. In de Reis komen oude angsten omhoog en leert Michael dat het ok is als anderen boos zijn en ook om zelf boos te zijn. De problemen met onderhandelingen en aquisitie zijn voorbij.

JourneyTherapie | Maarten & Yvonne | Texel, Den Helder, Bennekom | info@journeytherapie.org | 0644 369 258 | © 2016

Achtergrond methode


Klik naar de onderstaande hoofdstukken of lees de gehele text.

Succesvol genezen en Celherinnering Theorie | Celherinnering | Emoties en body- mind | Emoties en DNA | Gedachten | Overtuigingen | Samenvatting | De Helende Reis

Wetenschappelijk onderzoek

Succesvol genezen en Celherinnering Theorie

Dr Deepak Chopra heeft onderzoek gedaan naar patienten die succesvol genazen van zeer ernstige ziektes. Hij vond in deze groep twee karakteristieken die zij gemeen hadden.

1. Zij kregen toegang tot iets voorbij het verstand (mind) wat genezing stimuleerde.
2. Zij lieten herinneringen los die op celniveau opgeslagen waren.

Alle cellen in het lichaam regenereren met verschillende snelheid. Regenereren betekend dat de cellen delen, de oude cel sterft af en wordt vervangen door de nieuwe cel. De cellen van de oogbol regenereren in 48 uur, daarom kan je na een oogoperatie vaak binnen 48 uur weer zien. De cellen van de lever regenereren in 6 weken, de huidcellen in 3 tot 8 weken.

Dr Deepak Chopra vroeg zich af hoe het mogelijk is dat een zieke lever na 6 weken nog steeds ziek kanzijn terwijl alle cellen vernieuwd zijn. Hij postuleerde de theorie dat herinneringen letterlijk in de cel opgeslagen kunnen worden en de oorzaak kunnen zijn van degeneratieve ziektepatronen n deze patronen doorgeven aan de volgende celgeneratie. Hierdoor start de nieuwe celgeneratie met het degeneratieve ziektepatroon.

Lees hier verder >>